Hỗ trợ kê khai Thuế

Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.2.2, và ứng dụng khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 2.3.2 hỗ trợ Người nộp thuế kê khai các tờ khai thủy điện, dầu khí theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Phần mềm hỗ trợ kê khai


Ngày phát hành Phiên bản Tải bộ cài đặt Tải tài liệu
Hướng dẫn cài đặt Hướng dẫn sử dụng Nội dung nâng cấp
26/03/2014
3.2.2
03/03/2014
3.2.1
22/01/2014
3.2.0
3.1.7
05/03/2013
3.1.6
15/01/2013
3.1.5
18/10/2012
3.1.4
28/05/2012
3.1.3
16/03/2012
3.1.2
03/02/2012
3.1.1

Video

Loading the player ...